Město Hranice

Cesta: Pro občany / Samospráva / Vyhlášky a nařízení / Obecně závazné vyhlášky - 2006


obsah:

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006

o vymezení prostor pro volné pobíhání psů a stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství

více...


Obecně závazná vyhláška č. 2/2006 - zrušena

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Hranic č. 9/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (zrušena 2/2007)

více...


Obecně závazná vyhláška č. 3/2006 - zrušena

kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška města Hranic č. 4/96 o závazných částech Územního plánu sídelního útvaru města Hranic

více...


Obecně závazná vyhláška města Hranic č. 4/2006 - zrušena

kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška města Hranic č. 4/96 o závazných částech Územního plánu sídelního útvaru města Hranic

více...

Jazykové verze