Město Hranice

Cesta: Pro občany / Samospráva / Vyhlášky a nařízení / Obecně závazné vyhlášky - 2008


obsah:

Obecně závazná vyhláška města Hranic č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška města Hranic č. 1/2008, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství

více...


Obecně závazná vyhláška města Hranic č. 2/2008

o použití koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí

více...


Obecně závazná vyhláška města Hranic č. 3/2008 - zrušena

kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška města Hranic č. 2/2004 o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.(zrušena OZV 2/2016)

více...


Obecně závazná vyhláška města Hranic č. 4/2008

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Hranic č. 9/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

více...

Jazykové verze