Město Hranice

Cesta: Pro občany / Samospráva / Vyhlášky a nařízení / Obecně závazné vyhlášky - 2009


obsah:

Obecně závazná vyhláška města Hranic č. 1/2009

o trvalém označování psů a evidenci označených psů a jejich chovatelů

více...


Obecně závazná vyhláška města Hranic č. 3/2009

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 8/2003 o místních poplatcích

více...


Obecně závazná vyhláška města Hranic č. 4/2009

o stanovení okruhu vzdálenosti výherních hracích přístrojů od budov škol, školských zařízení, budov sociální a zdravotní péče, budov státních orgánu a církví.

více...


Obecně závazná vyhláška města Hranic č. 5/2009

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 8/2003 o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

více...


Obecně závazná vyhláška města Hranic č. 6/2009

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Hranic č. 9/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

více...


Obecně závazná vyhláška města Hranic č. 7/2009

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2008, o použití koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí

více...


Obecně závazná vyhláška města Hranic č. 8/2009

kterou se mění a doplňuje závazná vyhláška č. 8/2003 o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

více...

Jazykové verze