Město Hranice

Cesta: Pro občany / Samospráva / Vyhlášky a nařízení / Obecně závazné vyhlášky - 2010


obsah:

Obecně závazná vyhláška č. 1/2010

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 8/2003 o místních poplatcích

více...


Obecně závazná vyhláška č. 2/2010

Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 o místních poplatcích

více...


Obecně závazná vyhláška č. 3/2010

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

více...

Jazykové verze