Město Hranice

Cesta: Pro občany / Samospráva / Vyhlášky a nařízení / Obecně závazné vyhlášky - 2011


obsah:

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011

kterou se doplňuje obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství

více...


Obecně závazná vyhláška č. 2/2011

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

více...


Obecně závazná vyhláška č. 3/2011

o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na celém území města

více...

Jazykové verze