Město Hranice

Cesta: Pro občany / Samospráva / Vyhlášky a nařízení / Obecně závazné vyhlášky - 2012


obsah:

Obecně závazná vyhláška č 1/2012

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 2/2010 o místních poplatcích

více...


Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 - zrušena

o stanovení některých povinností při přepravě sypkých a obdobných materiálů na území města Hranic.Zrušena OZV 1/2015

více...


Obecně závazná vyhláška č. 3/2012

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 2/2010 o místních poplatcích, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2012.

více...


Obecně závazná vyhláška č. 4/2012

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

více...

Jazykové verze