Město Hranice

Cesta: Pro občany / Samospráva / Vyhlášky a nařízení / Obecně závazné vyhlášky - 2014


obsah:

Obecně závazná vyhláška města Hranic č. 1/2014

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 3/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

více...


Obecně závazná vyhláška města Hranic č. 2/2014

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

více...

Jazykové verze