Město Hranice

Cesta: Pro občany / Samospráva / Vyhlášky a nařízení / Obecně závazné vyhlášky - 2015


obsah:

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015

kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o stanovení některých povinností při přepravě sypkých a obdobných materiálů na území města Hranic.

více...


Obecně závazná vyhláška č. 2/2015

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů

více...


Jazykové verze