Město Hranice

Cesta: Pro občany / Samospráva / Vyhlášky a nařízení / Obecně závazné vyhlášky - 2016


obsah:

Obecně závazná vyhláška č. 1 /2016 - zrušena

kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška města Hranic č. 2/2004 o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku. (zrušena OZV 2/2016)

více...


Obecně závazná vyhláška č. 3/2016

o regulaci hlučných činností

více...

Jazykové verze