Město Hranice

Cesta: Pro občany / Samospráva / Vyhlášky a nařízení / Obecně závazné vyhlášky - 2017


obsah:

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017

kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 4/1996 o závazných částech Územního plánu sídelního útvaru města Hranice.

více...


Obecně závazná vyhláška č. 2/2017

o školských obvodech spádových mateřských škol, jejichž zřizovatelem je město Hranice.

více...


Obecně závazná vyhláška č. 3/2017

o školských obvodech spádových základních škol, jejichž zřizovatelem je město Hranice

více...


Obecně závazná vyhláška č. 4/2017

kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška města Hranic č. 2/2016, o nočním klidu.

více...

Jazykové verze