Město Hranice

Cesta: Pro občany / Samospráva / Vyhlášky a nařízení / Obecně závazné vyhlášky do roku 2002 / OZV - 1992


obsah:

Obecně závazná vyhláška č. 4/1992 - zrušena

O odtahování vozidel na území města Hranic (zrušena)

více...


Obecně závazná vyhláška č. 7/1992 - zrušena

o čistotě ve městě Hranicích (Schválena městským zastupitelstvem dne 18. 12. 1991, zrušena 6/03)

více...


Obecně závazná vyhláška č. 8/1992 - zrušena

o místních stavebních předpisech a životním prostředí v městské památkové zóně Hranice - zrušena OZV 5/2003

více...

Jazykové verze