Město Hranice

Cesta: Pro občany / Samospráva / Vyhlášky a nařízení / Obecně závazné vyhlášky do roku 2002 / OZV - 1994


obsah:

Obecně závazná vyhláška č. 17/1994

o použití koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí

více...


Obecně závazná vyhláška č. 18/1994 - zrušena

o chovu a držení zvířat v Hranicích

více...

Jazykové verze