Město Hranice

Cesta: Pro občany / Samospráva / Vyhlášky a nařízení / Obecně závazné vyhlášky do roku 2002 / OZV - 1997


obsah:

Obecně závazná vyhláška č. 1/97 - zrušena

o stanovení maximální ceny v městské hromadné dopravě osob na území města Hranic

více...


Obecně závazná vyhláška č. 4/97

kterou se ruší OZV "Domovní řád"

více...


Obecně závazná vyhláška č. 6/1997 - zrušena

kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 22/95 "O zřízení městské policie" (zrušena 1/05)

více...


Obecně závazná vyhláška č. 7/97 - zrušena

kterou se mění a doplňuje obecně závazné vyhláška města Hranic č. 1/97 o stanovení maximální ceny v městské hromadné dopravě osob na území města Hranic.

více...


Jazykové verze