Město Hranice

Cesta: Pro občany / Samospráva / Vyhlášky a nařízení / Obecně závazné vyhlášky do roku 2002 / OZV - 1998


obsah:

Obecně závazná vyhláška č. 1/1998 - zrušena

o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

více...


Obecně závazná vyhláška č. 10/1998

kterou se ruší OZV "Hřbitovní řád"

více...


Obecně závazná vyhláška č. 12/1998 - zrušena

kterou se mění a doplňuje OZV č. 22/95 "O zřízení městské policie" (zrušena 1/2005)

více...


Obecně závazná vyhláška č. 13/1998 - zrušena

kterou se mění a doplňují obecně závazné vyhlášky č. 1/97 a č. 7/97 o stanovení maximální ceny v městské hromadné dopravě osob na území města Hranic.

více...


Obecně závazná vyhláška č. 5/1998

kteoru se ruší OZV "Tržní řád města Hranic"

více...


Obecně závazná vyhláška č. 6/1998 - zrušena

o nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem

více...


Obecně závazná vyhláška č. 7/1998 - zrušena

o stanovení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin, školních klubů a o stanovení úplaty za činnost v zájmových kroužcích (zrušena 5/2004)

více...


Obecně závazná vyhláška č. 8/1998 - zrušena

o místním poplatku za provozovaný výherní hrací automat

více...


Obecně závazná vyhláška č. 9/1998

kterou se ruší OZV "O zákazu hazardních her v městě Hranicích"

více...

Jazykové verze