Město Hranice

Cesta: Pro občany / Samospráva / Vyhlášky a nařízení / Obecně závazné vyhlášky do roku 2002 / OZV - 1999


obsah:

Obecně závazná vyhláška č. 1/1999 - zrušena

o vytvoření a použití účelového fondu obce pro poskytování úvěrů vlastníkům obytných budov a bytů

více...


Obecně závazná vyhláška č. 2/1999

kterou se ruší OZV č. 4/98 Tržní řád

více...


Obecně závazná vyhláška č. 5/1999 - zrušena

kterou se mění a doplňuje OZV č. 4/96 o závažných částech ÚP sídelního útvaru města Hranice

více...


Obecně závazná vyhláška č. 6/1999 - zrušena

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 6/98 ze dne 9.7.1998 o nákládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem

více...


Obecně závazná vyhláška č. 7/1999 - zrušena

kterou se doplňuje OZV č. 3/99 "Tržní řád"

více...

Jazykové verze