Město Hranice

Cesta: Pro občany / Samospráva / Vyhlášky a nařízení / Obecně závazné vyhlášky do roku 2002 / OZV - 2000


obsah:

Obecně závazná vyhláška č. 1/2000

ze dne 28.3.2000, kterou se ruší OZV č. 15/1994, č. 2/1997 a č. 5/1997 "Zásady hospodaření s bytovým fondem v majetku a správě města Hranice"

více...


Obecně závazná vyhláška č. 2/2000 - zrušena

o obcích (obecní zřízení) o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku

více...


Obecně závazná vyhláška č. 5/2000 - zrušena

o nakládání s komunálním odpadem

více...


Obecně závazná vyhláška č. 7/2000 - zrušena

o spádových obvodech základních škol na území města Hranic (zrušena 6/04)

více...

Jazykové verze