Město Hranice

Cesta: Pro občany / Samospráva / Vyhlášky a nařízení / Obecně závazné vyhlášky do roku 2002 / OZV - 2001


obsah:

Obecně závazná vyhláška č. 1/2001 - zrušena

O fondu rozvoje bydlení a fondu na opravy bytového fondu postiženého povodní (zrušena 6/05)

více...


Obecně závazná vyhláška č. 3/2001 - zrušena

Zastupitelstvo města Hranice se usneslo dne 06.09.2001 vydat podle ustanovení § 84 odst.2 písm.b) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a podle ustanovení § 29 odst.2 zákona č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)..

více...


Obecně závazná vyhláška č. 4/2001 - zrušena

Kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících na území města Hranice, včetně systému nakládání se stavebním odpadem, vznikajícím na území města Hranice (zrušena 1/04)

více...


Obecně závazná vyhláška č. 5/2001 - zrušena

O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (zrušena 9/2003)

více...


Obecně závazná vyhláška č. 6/2001 - zrušena

o místních poplatcích (zrušena 8/2003)

více...


Obecně závazná vyhláška č. 7/2001 -zrušena

Zastupitelstvo města Hranice se usneslo dne 13.12.2001 vydat podle ustanovení § 84 odst.2 písm.b) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a podle ustanovení § 29 odst.2 zákona č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)...

více...


Regulativy územního rozvoje

v úplném paragrafovém znění dle OZV č. 5/1999, OZV č. 2/2000 a OZV č. 3/2001, kterými se doplňuje OZV č.4/1996 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru města Hranice

více...

Jazykové verze