Město Hranice

Cesta: Pro občany / Životní situace (Jak požádat o ...) / Doklady, občanství, ověřování


obsah:

Cestovní doklady občanů

Vydávání cestovních pasů

více...


Cizinci

Pozvání, přechodný a trvalý pobyt

více...


Elektronický podpis

Elektronický podpis pro komunikaci s orgány veřejné moci.

více...


Evidence obyvatel

Výpis z údajů evidence obyvatel, Zprostředkování kontaktu

více...


Hlášení trvalého pobytu

Hlášení trvalého pobytu

více...


Jména a příjmení

Změna jména a příjmení, volba, druhého jména, ženská jména a příjmení, příjmení po rozvodu

více...


Manželství

Uzavření manželství, registrované partnerství

více...


Matriky

Matriky, matriční úřady, matriční doklady (rodné, oddací, úmrtní listy)

více...


Místní referendum

Místní referendum, vyhlášení, konání

více...


Občanské průkazy

Občanské průkazy, platnost, pořízení, výměna

více...


Ověření podpisů a kopie listin

Ověření podpisu nebo kopie listiny

více...


Rodná čísla

rodná čísla, jejich přidělování, osvědčování

více...


Shromažďování občanů

Oznámení o konání shromáždění občanů

více...


Státní občanství

Státní občanství, jeho udělení, pozbývání i nabývání

více...

Jazykové verze