Město Hranice

Cesta: Pro občany / Životní situace (Jak požádat o ...) / Sociální oblast


obsah:

Opatrovnictví osob

Opatrovnictví osob omezených nebo zbavených způsobilosti k právním úkonům

více...


Osvojení a pěstounská péče

Osvojení (adopce) a pěstounská péče

více...


Péče o dítě

Svěření dítěte do péče, stanovení vyživovací povinnosti, rozvod rodičů. Nedostatečná péče o nezletilé děti, dítě zanedbávané, zneužívané a týrané.

více...


Přímá sociální práce s klientem v nepříznivé sociální situaci

Přímá sociální práce s klientem v nepříznivé sociální situaci

více...


Sociální poradenství

Sociální poradenství - pro seniory a osoby se zdravotním postižením, pro rodiny s dětmi a nezaměstnané.

více...


Výchovné problémy nezletilých a mladistvých

Výchovné problémy nezletilých a mladistvých

více...


Zvláštní příjemce dávky důchodového pojištění

Zvláštní příjemce dávky důchodového pojištění

více...

Jazykové verze