Město Hranice

Cesta: Pro občany / Životní situace (Jak požádat o ...) / Výstavba, památková péče / Památková péče


obsah:

Obnova kulturní památky

Obnova movité nebo nemovité kulturní památky, která dále nebude posuzována v režimu stavebního zákona

více...


Obnova nemovité památky v režimu stavebního zákona

Obnova nemovité kulturní památky, která dále bude posuzována v režimu stavebního zákona

více...


Restaurování památky

Restaurování movité nebo nemovité kulturní památky, které dále nebude posuzována v režimu stavebního zákona

více...


Úprava nemovitosti v památkové zóně

Úprava nemovitosti, která není kulturní památkou, ale nachází se v památkové rezervaci, památkové zóně nebo "památkovém" ochranném pásmu, kdy takové úpravy nebudou dále posuzovány v režimu stavebního zákona

více...


Úprava nemovitosti v památkové zóně podle stavebního zákona

Úprava nemovitosti, která není kulturní památkou, ale nachází se v památkové rezervaci, památkové zóně nebo "památkovém" ochranném pásmu, kdy takové úpravy budou dále posuzovány v režimu stavebního zákona

více...

Jazykové verze