Město Hranice

Cesta: Pro občany / Životní situace (Jak požádat o ...) / Výstavba, památková péče / Stavební zákon a územní plánování


obsah:

Stavební zákon

Povinnost a odpovědnost osob (stavebníků, investorů) při provádění změn v území, přípravě a provádění staveb, terénních úprav a zařízení

více...


Územní plán

Občan a územní plán (resp. regulační plán) při koupi nemovitosti a přípravě výstavby nebo jiném záměru na využití pozemku

více...


Změna územního plánu

Váš záměr na výstavbu nebo navržené využití pozemku neodpovídá územně plánovací dokumentaci

více...

Jazykové verze