Město Hranice

Cesta: Pro občany / Životní situace (Jak požádat o ...) / Životní prostředí / Ochrana přírody a krajiny


obsah:

Kácení dřevin mimo les

Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les

více...


Odchylný postup při ochraně ptáků

Stanovení odchylného postupu při ochraně ptáků

více...


Vydání rybářského lístku

Rybářský lístek – co je nutné k jeho vydání

více...


Zásah do krajinného rázu

Souhlas k zásahu do krajinného rázu

více...


Zásah do významného krajinného prvku

Závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku

více...

Jazykové verze