Město Hranice

Cesta: Pro občany / Životní situace (Jak požádat o ...) / Životní prostředí / Odpadové hospodářství


obsah:

Hlášení o produkci a nakládání s odpady

Hlášení o produkci a nakládání s odpady

více...


Nakládání s nebezpečnými odpady

Souhlas s nakládáním s nebezpečnými odpady

více...


Odstraňování odpadů

Odstraňování odpadů v mimořádných případech

více...


Oznamovací povinnosti

Oznamovací povinnosti provozovatelů

více...


Souhlas k upuštění od třídění

Souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů

více...


Vydávání vyjádření

Vydávání vyjádření k nakládání s odpady

více...

Jazykové verze