Město Hranice

Cesta: Pro podnikatele / EU granty a dotace - podnikatelé


obsah:

EU, granty a dotace

Vážení občané, na těchto stránkách se můžete seznámit se způsobem, jak získat finanční prostředky z Evropské unie, ze státního rozpočtu a nebo z rozpočtu jakéhokoli kraje. Systém programů, dotací a grantů je velmi složitý, proto pro ulehčení Vám nabízíme přehledy, které obsahují základní charakteristiku projektu, výše příspěvku a harmonogram akce.  Informace pro podnikatele naleznete v rubrice  "Pro podnikatele - EU granty a dotace  - podnikatelé" a   pro neziskové organizace v rubrice "Pro podnikatele  - EU Granty a dotace  - Nestátní neziskové organizace"

Každý z Vás může získat nějaké ty finance na svůj projekt, stačí jen důkladně nastudovat všechny požadavky a pravidla a mít trochu odvahy a trpělivosti.

Přejeme hodně štěstí  

Granty a příspěvky, které poskytuje město Hranice, naleznete v rubrice "Životní situace  – Granty a příspěvky 

Užitečné webové odkazy

Evropská územní spolupráce

Národní dotace

http://www.cenup.cz/dotace-pro-podnikatele/

Programy rozvoje venkova

http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/program-rozvoje-venkova

Rámcové programy

Regionální operační programy

http://www.strukturalni-fondy.cz/regionalni-op

Tématické operační programy

OP Životní prostředí

http://www.strukturalni-fondy.cz/opzp

Integrovaný OP

http://www.strukturalni-fondy.cz/iop

OP Lidské zdroje a zaměstnanost

http://www.strukturalni-fondy.cz/oplzz

OP Doprava

http://www.opd.cz/cz/uvod

OP Podnikání a inovace

http://www.mmr.cz/index.php?show=001022007000

OP Výzkum a vývoj pro inovace

http://www.strukturalni-fondy.cz/vavpi

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

http://www.strukturalni-fondy.cz/opvpk

 

 

Jazykové verze