Město Hranice

Cesta: Pro podnikatele / EU granty a dotace - podnikatelé / Dotace z národních zdrojů


obsah:

Projekty

Státní fond rozvoje bydlení, Program Panel

 • M-záruka v programu PANEL 

Státní zemědělský intervenční fond

 

 • Vývozní subvence pro vepřové maso

 • Vývozní subvence pro hovězí a telecí maso

 • Vývozní subvence pro vejce a drůbeží maso

 • Vývozní subvence pro mléko a mléčné výrobky

 • Podpora spotřeby školního mléka

 • Podpora spotřeby školního mléka

 • Poskytování podpory na nákup másla neziskovými institucemi a organizacemi

 • Podpora výroby kaseinu a kaseinátů z odstředěného mléka

 • Vývozní subvence pro rýži

 • Vývozní subvence pro víno

 • Vývozní subvence pro cukr

 • Výrobní náhrady pro cukr použitý v chemickém průmyslu

Státní fond životního prostředí

 • 9. Program neinvestiční podpory poradenství v oblasti REACH
 • 2.6. Program ochrany ozónové vrstvy Země

Dotace Ministerstva práce a sociálních věcí

 

 • Dotační řízení k poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rok 2009 pro právnické a fyzické osoby, které poskytují sociální služby

Dotace Ministerstva zdravotnictví

 

 • Program vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením

Dotace Ministerstva kultury

 

 • Granty na podporu kulturních aktivit organizovaných ve spolupráci se zahraničími partnery v roce 2009

   

Jazykové verze