Město Hranice

Cesta: Pro podnikatele / EU granty a dotace - podnikatelé / Fondy Evropské unie / Tématické operační programy / OP Rybářství


obsah:

Informace a projekty

Informace naleznete zde: http://www.foodnet.cz/slozka/?jmeno=OP+Ryb%E1%F8stv%ED&id=835&foodnet=

Opatření 1

  • 1.1 Investice do produkce akvakultury
  • 1.2. Vyrovnávací platby na zlepšení vodního prostředí
  • 1.3. Investice do zpracování a uvádění na trh

Opatření 2

  • 2.1. Opatření ve společném zájmu
  • 2.2. Opatření na ochranu a rozvoj vodních živočichů a rostlin
  • 2.3. Podpora a rozvoj nových trhů2.4. Pilotní projekty     

Jazykové verze