Město Hranice

Cesta: Pro podnikatele / EU granty a dotace - Nestátní neziskové organizace / Fondy EU


obsah:

Základní informace o fondech EU 

Fondy EU jsou nástrojem pro realizaci politiky hospodářské a sociální soudržnosti Evropské unie, která má za cíl snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje regionů a členských států EU a míry zaostávání nejvíce znevýhodněných regionů.

Česká republika se řadí mezi chudší státy Evropské unie a v období 2007-2013 může ke zlepšení životní úrovně svých obyvatel čerpat z fondů EU přibližně 26,7 miliard €. Pro srovnání: výše rozpočtu ČR pro rok 2007 je 1 040,8 miliard Kč. Podpora z fondů EU, kterou může Česká republika v období 2007-2013 čerpat, tak odpovídá 74 % státního rozpočtu ČR roku 2007. 

Užitečné webové odkazy

Evropská územní spolupráce

1. http://www.strukturalni-fondy.cz/uzemni-spoluprace
2. http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/zdroje-financovani-z-eu-2007-2013/evropska-uzemni-spoluprace/1001573/42525/

Národní dotace

http://www.cenup.cz/dotace-pro-podnikatele/

Programy rozvoje venkova

http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/program-rozvoje-venkova/1001615/

Rámcové programy

1. http://www.ccss.cz/index.php?mid=1&act=rp&lang=cz
2. http://www.fp7.cz/

Regionální operační programy

http://www.strukturalni-fondy.cz/regionalni-op

Tématické operační programy

1. http://www.strukturalni-fondy.cz/sektorove-op
2- http://www.rada-severovychod.cz/uzitecne-odkazy/operacni-programy-2007---2013_2/tematicke-operacni-programy
3. http://www.sigmin.cz/cs/informace/dokumenty-ke-stazeni/tematicke-operacni-programy/

OP Životní prostředí

http://www.strukturalni-fondy.cz/opzp

Integrovaný OP

http://www.strukturalni-fondy.cz/iop

OP Lidské zdroje a zaměstnanost

http://www.strukturalni-fondy.cz/oplzz

OP Doprava

http://www.opd.cz/cz/uvod

OP Podnikání a inovace

http://www.mmr.cz/index.php?show=001022007000

OP Výzkum a vývoj pro inovace

http://www.strukturalni-fondy.cz/vavpi

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

http://www.strukturalni-fondy.cz/opvpk

 

 

Jazykové verze