Město Hranice

Cesta: Pro podnikatele / EU granty a dotace - Nestátní neziskové organizace / Fondy EU / Evropská územní spolupráce


obsah:

Všeobecné informace o Evropské územní spolupráci

Evropská územní spolupráce je realizována prostřednictvím přeshraniční, nadnárodní a meziregionální formy spolupráce a dvou síťových programů. Naleznete zde také přehled projektů, které lze z tohoto programu financovat.

více...


Jazykové verze