Město Hranice

Cesta: Pro podnikatele / EU granty a dotace - Nestátní neziskové organizace / Fondy EU / Programy rozvoje venkova


obsah:

Prgram rozvoje venkova - úvodní informace

Program rozvoje venkova České republiky se zaměřuje především na podporu udržitelného rozvoje, systematického zlepšování životního prostředí, péče o krajinu a snižování negativních dopadů intenzivního zemědělství a lesnictví. Program také podporuje rozšiřování a diverzifikaci ekonomických aktivit ve venkovském prostoru s cílem rozvíjet podnikání, vytvářet nová pracovní místa, snížit míru nezaměstnanosti a posílit sounáležitost obyvatel na venkově.

více...


Jazykové verze