Město Hranice

Cesta: Pro podnikatele / Program rozvoje města / Program rozvoje města 2012 - 2020


obsah:

Program rozvoje města 2012 - 2020 a jeho plnění

Program rozvoje města na další období schválilo zastupitelstvo města na svém jednání 15. prosince 2011. Program rozvoje města je základním střednědobým programovým dokumentem k podpoře regionálního rozvoje na úrovni města s důrazem na sociálně ekonomickou sféru a životní prostředí. Konkretizuje strategické cíle a rozvojové aktivity ve formě konkrétních opatření a projektů, určuje jejich nositele a stanoví způsob financování.

více...

Jazykové verze