Město Hranice

Cesta: Pro turisty / Město Hranice / Historie, památky a zajímavosti


obsah:

Historie

Kostel Stětí sv. Jana Křtitele

Stručné dějiny města od pravěku po současnost.S trategická zeměpisná poloha Hranic v Moravské bráně předurčila toto území, aby se stalo přirozenou křižovatkou stezek a cest vedoucích z Pomoraví do severní a severovýchodní Evropy, na Opavsko a do Pováží.

více...


Osobnosti Hranicka

Gen. Heliodor Píka

J.H.A. Gallaš,Jiří Brdečka, Otakar Zahálka, Heliodor Píka, Edith Steinová, Bedřich Smetana

více...


Památky a zajímavosti v okolí

Hranická propast

Hranická propast, Zbrašovské aragonitové jeskyně, hrad Helštýn, naučná stezka Hůrka, chráněná území, památné stromy a další zajímavosti

více...


Znak a prapor města

Znak města Hranic

Znak města Hranic je symbolem starobylého původu města a jeho městských práv. Vyvinul se ze znaku kláštera v Hradisku, majitele města. Znak byl obohacen za vlády pánů z Cimburka. V roce1629 potvrdil František kardinál z Ditrichštejna, biskup olomoucký, starší privilegia a polepšil znak přidáním emblémů vlastního znaku.

více...

Jazykové verze