Město Hranice

Cesta: Pro turisty / Město Hranice / Místní části


obsah:

Místní části Hranic  

Počty obyvatel

Jednotlivé části města měly při sčítání lidu v letech 1991 a k 31. 3. 2001 tyto počty obyvatel:

 Místní část název sčítání lidu 1991 sčítání lidu 2001 sčítání lidu 2011
 Hranice I  město  16 967  17 125 15 810
 Hranice II  Lhotka  76  77 100
 Hranice III  Velká  431  469 429
 Hranice IV  Drahotuše  1 473  1 408 1 501
 Hranice V  Rybáře  48  47 37
 Hranice VI  Valšovice  143  166 135
 Hranice VII  Slavíč  245  262 267
 Hranice VIII  Středolesí  56  48 61
 Hranice IX  Uhřínov  68  68 57
 CELKEM  HRANICE 19 507 19 670 18 397

Další statistické údaje - Podklady  Sčítání 2011

Místní část

Obyvatelstvo

Ekonom.
aktivní

Domy

Byty

celkem

z toho

celkem

rodinné

celkem

obydlené

ženy

ve věku
0-14 let

ve věku
65 a více

město

15 810

8 235

2 292

2 487

7 814

1 801

1 329

7 083

6 519

Lhotka

100

45

11

13

53

32

31

38

34

Velká

429

224

52

81

208

159

154

203

160

Drahotuše

1 501

747

221

238

747

510

491

699

563

Rybáře

37

17

2

9

18

22

22

23

16

Valšovice

135

68

15

25

66

42

40

55

46

 Slavíč

267

140

53

28

131

102

98

125

86

Středolesí

61

30

12

10

25

35

35

36

21

Uhřínov

57

30

5

6

31

29

29

31

20

CELKEM

18 397

9 536

2 663

2 897

9 093

2 732

2 229

8 293

7 465

 

Jazykové verze