Město Hranice

Cesta: Pro turisty / Město Hranice / Organizace zřízené městem


obsah:

Obchodní společnosti v majetku města

Ekoltes Hranice, a.s. - spravuje například Plovárnu, koupaliště, sběrný dvůr, má na starosti správu hřbitovů, péči o zeleň, čištění ulic a chodníků, svoz komunálního odpadu.

více...


Příspěvkové organizace

Mateřské školy, základní školy, školní jídelna, Městská kulturní zařízení, Knihovna, Muzeum a galerie, Domov seniorů, Dům dětí a mládeže

více...


Společnosti s majetkovou účastí města

VaK Přerov a.s., Nemocnice Hranice a.s., Lázně Teplice nad Bečvou a.s.

více...

Jazykové verze