Město Hranice

Cesta: Pro turisty / Městské muzeum a galerie


obsah:

Městská kulturní zařízení Hranice - Městské muzeum a galerie

bylo zřízeno Městem Hranice jako příspěvková organizace města s právní subjektivitou k 1. 1. 1994 a s územní působností na obvodu města Hranic.  Od 1. ledna 2015 je součástí nově vzniklé organizace "Městská kulturní zařízení Hranice".

 Sídlí v samém centru města v budově bývalé radnice, stojící v jihozápadním rohu Masarykova náměstí, čp. 71. Tímto vchodem jsou přístupné kanceláře muzea, studovna a muzejní knihovna.

Internetové stránky Městského muzea a galerie (http://muzeum-hranice.cz)

Městské muzeum a galerie:

  • zajišťuje v rámci své činnosti také archeologické dozory a záchranné archeologické výzkumy. 
  • provozuje tři výstavní síně s celoročním provozem.

Jednou ze síní je rekonstruovaná bývalá židovská synagoga v ul. Janáčkově 728 (roh Janáčkovy ul. a Masarykova nám.).
Tel. č.: do výstavní síně je 581 606 077.

Druhá výstavní síň - tzv. Gotický sál je umístěna v budově staré radnice na Masarykově nám. 71. Vchod je umístěn v Radniční ulici č.p. 1. Tímto vchodem jsou přístupné rovněž stálé expozice.
Tel. č.: do výstavní síně je 581 601 390.

Třetí výstavní síň je nyní otevřena ve dvoraně zámku

Jazykové verze