Město Hranice

Cesta: Projekty a strategické dokumenty / Strategické dokumenty města


obsah:

Příručka kvality

Příručka kvality je základní dokument managementu kvality

více...


Koncepce podpory tělovýchovy mládeže 2015 - 2018

Koncepce je přijata na období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2018.

více...


Program rozvoje kultury města Hranice na období 2014 – 2020

Tento Program rozvoje kultury města Hranice na období 2014 – 2020 schválilo Zastupitelstvo města Hranic svým Usnesením 782/2014 - ZM 32 ze dne 26. 6. 2014.

více...


Program rozvoje města 2012 - 2020 a jeho plnění

Program rozvoje města na další období schválilo zastupitelstvo města na svém jednání 15. prosince 2011. Program rozvoje města je základním střednědobým programovým dokumentem k podpoře regionálního rozvoje na úrovni města s důrazem na sociálně ekonomickou sféru a životní prostředí. Konkretizuje strategické cíle a rozvojové aktivity ve formě konkrétních opatření a projektů, určuje jejich nositele a stanoví způsob financování.

více...


Zásady provádění kontrolní činnosti výbory Zastupitelstva města Hranic

Tento dokument schválilo zastupitelstvo města na svém jednání 15. prosince 2011.

více...


2015 - Nové vedení města upravilo programové prohlášení

Nové vedení města upravilo Programové prohlášení pro volební období 2014 - 2018. Programové prohlášení vychází z Programu rozvoje města Hranic na období 2012 – 2020 a obsahuje podstatné myšlenky z volebních programů volebních stran a hnutí.

více...


Etický kodex člena zastupitelstva města Hranic

Etický kodex člena zastupitelstva města Hranic, člena finančního výboru zastupitelstva města Hranic a člena kontrolního výboru člena zastupitelstva města Hranic schválilo zastupitelstvo města na svém jednání 8. září 2011 Usnesením č. 204/2011 - ZM 7 ze dne 8.9. 2011

více...


Zásady transparentnosti města Hranic

Zásady transparentnosti města Hranic schválilo zastupitelstvo města na svém jednání 8. září 2011 Usnesením č. 204/2011 - ZM 7 ze dne 8.9. 2011

více...


Program regenerace městské památkové zóny Hranice

Program regenerace MPZ Hranice na období 2011 – 2017 byl zpracován koncem roku 2010 a definitivní znění bylo schváleno Usnesením 110/2011 ze dne 30.3. 2011 zastupitelstvem Města Hranic na svém 4. zasedání.

více...


Komunikační strategie města Hranic

strategie byla upravena a schválena Usnesením Rady města Hranic 1817/2013 - RM 54 ze dne 23. 7. 2013.

více...


Zásady pro hospodaření s bytovým fondem města Hranic

V těchto zásadách je řešeno přidělování volných bytových jednotek v majetku města.

více...


Program rozvoje města Hranic 2004 - 2010

Program rozvoje města Hranic na roky 2004/2010, hodnotící zprávy, akční plány a plnění akčních plánů

více...

Jazykové verze