Město Hranice

Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice / Radnice - 2009


obsah:

Hranická radnice - 11. prosince 2009

Vánoční strom už svítí

Czech POINT, Vánoční strom, Změna jízdních řádů, Dotace na kompostování, Změna pracovní doby na hřbitovech, Vyplácíme dotace na povodně, Zveme na Adventní koncert, Vánoční strom v Drahotuších, Na Silvestra bude úřad uzavřen, Mateřské školy mají prázdniny, Program Klubu seniorů

více...


Hranická radnice - 27. listopadu 2009

Hasiči se sešli v Opatovicích

Vánoční strom se rozzáří 2.prosince, Akční skupina zjišťuje potřeby pořadatelů akcí, Hasiči si vyměňovali zkušenosti, Nové javory v Potoční ulici, Televize doplňuje archiv, Vyúčtování grantů, Změna systému parkování, Program Klubu seniorů

více...


Hranická radnice - 31. prosince 2009

fotografové vystavují v Nizozemí

Glosa, Fotografové v Leidschendam - Voorburgu, Město hledá stavbu roku, Psi končí v útulcích, Vlastníci pozemků musí udržovat příkopy, Přiastavujeme kontejnery, Program v Klubu seniorů

více...


Hranická radnice - 4. prosince 2009

Škola na Struhlovsku má nový kabát

Škola na Struhlovsku má nový kabát, Glosa, Město opravilo válečné hroby, Mikroregion chystá databázi řemesel, Obnovíme alej v Nádražní ulici, Část cyklostezky byla otevřena, Program v Klubu seniorů

více...


Hranická radnice - 10. července 2009

Jednání s Lázněmi Teplice nad Bečvou

Hranicko sčítá škody, Destinační management zahájil jednání s podnikateli, Informace pro postižené povodněmi, Vyhlašujeme konkurz na ředitele ZŠ Šromotovo, Hledáme firmu, která vymaluje školu, Mateřská škola chce opravit sociální zařízení, Program v Klubu seniorů

více...


Hranická radnice - 10. dubna 2009

Město chystá nový územní plán, Čapí hnízdo bylo upraveno, Domácnosti mohou získazt podporu na zateplení, Byla zahájena stavba bezbariérových zastávek, Město je plátce DPH, Hledáme ředitele ZŠ, Program v Klubu seniorů

více...


Hranická radnice - 11. září 2009

Rekllamní "áčka" se zdraží, Hranické kapely se představují v zahraničí, Program Dnů Evropského dědictví, Zvýšená očista skončila, Posílejte recepty, Prázdninmy ve školním roce, Program Klubu seniorů a sdružení Alfa handicap

více...


Hranická radnice - 12. června 2009

Začíná rekonstrukce jídelny, Strom roku, Otevřeme věž staré radnice, Opravujeme severní vstup do zámku, Upozornění pro včelaře, Dokument o Afghánistánu, Pronájem prostorv zámku, Opravy v centru skončily, Program v Klubu seniorů

více...


Hranická radnice - 13. listopadu 2009

Kino  se musí zavřít

- uzavření kina, Ocenění dárců krve, Grantové zaměření na příští rok, Kompostéry, Vyúčtování grantů, Upozornění vlastníkům průkazů MHD, Kalendář Hranic, Program Klubu seniorů

více...


Hranická radnice - 13. února 2009

Ředitelka ZŠ Nová se loučí

Rozšiřujeme CzechPOINT, Most se bude opravovat, Anketa o nejlepšího sportovce, Třídění odpadu stouplo, Vyhlášena EIA, Zveme na zastupitelstvo, Zápis do MŠ, Ředitelka na Nové se sloučí, Program Klubu seniorů

více...


Hranická radnice - 15. května 2009

Vyvěšování vlajek, Odchycené psy vozíme do dvou útulků, Komunikace Pod Křivým se zadrhla, Průvodci zahajují činnost, Masarykovo náměstí bude krátce uzavřeno, Očkování ptroti vzteklině, Volno v MŠ, Občané mohou nahlédnout do Plánu povodí Odry, Upozornění pro včelaře, Program v Klubu seniorů

více...


Hranická radnice - 16. ledna 2009

Granty a příspěvky, Výsledky monitoringu ovzduší, Blíží se zápis, představujeme školy, Program Klubu seniorů

více...


Hranická radnice - 16. října 2009

Harmonie v Hlohovci

Nespalujte plasty - ničíte si zdraví, Sbory z Hranic a Hlohovce mají společný koncert, Ve Valšovicích se koulelo, Probíhá revitalizace stromořadí, Upozornění pro vlastníky starých průkazů MHD, Je nutné vrátit vysoušeče, Hasičské cvičení, Program v Klubu seniorů

více...


Hranická radnice - 17. července 2009

Práce na jídelně a škole pokračují, Informace pro postižené povoděmi, Stát podporuje zateplování, Konkurz na ředitele školy, Prázdninové volno v mateřských školách, Program v Klubu seniorů

více...


Hranická radnice - 17. dubna 2009

Polští hudebníci na Masarykově náměstí

Spolupráce s partnerskými městy, Hasiči varují, Most přes Bečvu se zavře, Komenského je opravena, Volno v MŠ, Konkurz na ředitele, Program v Klubu seniorů

více...

{ předchozí strana 1... 2... 3... 4... další strana }

Jazykové verze