Město Hranice

Cesta: Veřej. zakázky, dotace, smlouvy / Dotace (granty a příspěvky) města Hranic


obsah:

Granty a příspěvky na rok 2017

Rozdělení financí na granty a mimořádné příspěvky do výše 50 tisíc korun schválila Rada města Hranic. Částky nad 50 tisíc korun (rozhodující je výše žádosti) schválilo březnové zastupitelstvo města dle návrhu Rady města Hranic.

více...


Granty a příspěvky na rok 2016

Rozdělení financí na granty a mimořádné příspěvky schválila rada města a dubnové zastupitelstvo města. Přidělené částky naleznete v tabulkách v přílohách, rozdělených podle jednotlivých oblastí. Jednotliví žadatelé se tedy již mohou kontaktovat na příslušných odborech ohledně uzavření smluv na poskytnuté částky.

více...


Granty a příspěvky na rok 2015

Rozdělení financí na granty a mimořádné příspěvky do výše 50 tisíc korun schválila Rada města Hranic. Částky nad 50 tisíc korun schválilo zastupitelstvo města. Jednotlivé přidělené částky naleznete v tabulkách v přílohách, rozdělených podle jednotlivých oblastí.

více...


2014 - Rozdělení grantů a příspěvků

Rozdělení financí na granty a mimořádné příspěvky do výše 50 tisíc korun schválila Rada města Hranic. Částky nad 50 tisíc korun schválilo zastupitelstvo města. Jednotlivé přidělené částky naleznete v tabulkách v příloze 1.

více...


2013 - Finance na granty a příspěvky jsou rozděleny

Rozdělení financí na granty a mimořádné příspěvky do výše 50 tisíc korun schválila Rada města Hranic. Částky nad 50 tisíc korun schválilo zastupitelstvo města.

více...


2012 - Finance na městské granty a příspěvky jsou rozděleny

Rozdělení financí na granty a mimořádné příspěvky do výše 50 tisíc korun schválila Rada města Hranic. Částky nad 50 tisíc korun schválilo zastupitelstvo města. Úspěšní žadatelé již mohou na příslušných odborech vyřizovat podepisování smluv.

více...


Granty a příspěvky - 2012

Definitivní rozdělení finančních prostředků na granty a příspěvky, schválili zastupitelé města na svém květnovém jednání. Tabulka s přidělnenými granty a příspěvky.

více...


Granty na investice a opravy tělovýchovných a kulturních zařízení 2012

Rozdělení grantů na podporu investic a oprav tělovýchovných a kulturních zařízení schválilo zastupitelstvo města Hranic na svém březnovém jednání. v rozpočtu města je na tyto granty vyčleněno půl milionu korun.

více...


2011 - Grant na investice v kultuře a sportu byl rozdělen

Po roční pauze byl letos opět vypsán grant na investice a opravy v tělovýchově a kultuře (vyjma oprav a rekonstrukcí sakrálních staveb). Zastupitelstvo města celkem rozdělilo mezi 7 žadatelů 450 tisíc korun. Smlouvy jsou připraveny k podpisu.

více...


Granty a příspěvky byly schváleny - 2010

Radní a zastupitelé města rozdělili na návrh jednotlivých komisí granty a příspěvky na letošní rok. Celkem byly letos zatím rozděleny 3 miliony 810 tisíc korun.

více...


Zastupitelé rozhodli o grantech a příspěvcích 2009

Zastupitelstvo města se bude 23. 4. zabývat rozdělením grantů a přípěvků na letošní rok. Zastupitelé rozhodují o částkách, které převyšují 50 tisíc korun, což se týká zejména grantů na investice a opravy v oblasti kultury a tělovýchovy. Letos jsou na tuto oblast v rozpočtu města vyčleněny 2 miliony korun

více...

Jazykové verze