Město Hranice

Cesta: Veřej. zakázky, dotace, smlouvy / Seznam smluv


obsah:

Seznam smluv  v evidenci od 1. 1. 2011

V této rubrice naleznete v přílohách přehled smluv, které Městský úřad Hranice zavedl do evidence od 1. ledna 2011.  Přílohy jsou strukturované podle jednotlivých odborů. Navíc jsou pro větší přehlednost ve zvláštní příloze ještě jednou podchyceny všechny smlouvy, přesahující  1 milion korun.
Seznamy jsou aktualizované jednou měsíčně.

Na základě těchto přehledů lze zejména zjistit:

  • který odbor smlouvu uzavíral
  • kdy a s kým byla smlouva uzavřena
  • o co se  ve smlouvě jedná
  • pod jakým číslem je  smlouva zaevidována v Centrální evidenci smluv MěÚ Hranice

Do konkrétních smluv lze nahlédnout na Městském úřadu Hranice.  

Přílohy ke stažení

Jazykové verze