Město Hranice

Cesta: Životní prostředí / Ekologická výchova


obsah:

2016 - Počasí Barevnému dni a Dni bez aut přálo (fotogalerie)

Barevný den

Tradiční akce Barevný den a Den bez aut proběhla na Masarykově náměstí a na Dětském dopravním hřišti v pátek 23. září 2016. Na Masarykově náměstí jste se se zabavili od 8.30 do 12.30 a od 13 hodin se program přesunul na Dopravní hřiště.

více...


2013 - Výtvarná soutěž k 100. výročí objevení jeskyní má vítěze

Slavnostní vyhlášení vítězů výtvarné soutěže, vyhlášené u příležitosti 100.výročí objevení Zbrašovských aragonitových jeskyní, se uskutenčilio v úterý 12. listopadu ve dvoraně zámku. Soutěž vyhlásilo město Hranice, oddělení životního prostředí, ve spolupráci se Zbrašovskými aragonitovými jeskyněmi a DDM Hranice. (Fotogalerie)

více...


2013 - Barevný den a Den bez aut

Na pátek 20. září od 8 do 15 hodin nachystalo město Hranice tradiční akci Den bez aut a Barevný den. Fotogalerie.

více...


2013 - Na zámku připomínáme 100 let objevení jeskyní

Zahájení Výstavy k 100 let objevení jeskyní

Letos si připomínáme 100 let od objevení Zbrašovských aragonitových jeskyní. Proto se také oslavy ke Světovému dni životního prostředí, který byl v roce 1972 ustanoven Valným shromážděním OSN na 5. června, budou nést v duchu tohoto výročí. V rámci oslav proběhnou dvě výstavy na zámku, přednáška v Zámeckém klubu a akce pod názvem „Jeskyňáři na světle“.

více...


Barevný den a Den bez aut 2012

Odbor životního prostředí ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Hranice a dalšími partnery uspořádal dne 21.9.2012 na Masarykově náměstí akci „Barevný den a Den bez aut“. I v letošním roce byl pro děti a mládež připraven pestrý program a zábavné hry.

více...


Kraj informuje o ekologické výchově

Na níže uvedených odkazích – Ekologická výchova - naleznete informace vztahující se k podpoře naplňování průřezového tématu environmentální výchova školních vzdělávacích programů škol a školských zařízení. Jedná se zejména o aktuální nabídku environmentálně osvětových akcí, ekologických výukových programů, seminářů, pomůcek, soutěží, dále jsou zde zveřejněny důležité dokumenty vztahující se k EVVO aj.

více...


2012 -v březnu oslavíme Světový den vody

Při příležitosti Světového dne vody 22. března uspořádá společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. den otevřených dveří v čistírnách odpadních vod v Hranicích. Prohlídky budou probíhat v pátek 23. března v době od 8. do 13 hodin a v sobotu 24. března v době od 8. – 11. hod.

více...


2011 - Proběhl Barevný den a Den bez aut

Barevný den a Den bez aut

Odbor životního prostředí ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Hranice a dalšími partnery uspořádal dne 16.9.2011 na Masarykově náměstí akci „Barevný den a Den bez aut“ . I v letošním roce byl pro děti a mládež připraven pestrý program a  zábavné hry.

více...

Jazykové verze