Město Hranice

Cesta: Životní prostředí / Lesní hospodářství, myslivost


obsah:

V městských lesích bylo vysazeno na 18 tisíc sazenic

Téměř 18 tisíc sazenic bylo vysázeno v městských lesích v první polovině letošního roku. Ze 17 800 nově vysázených stromků (smrk, dub, buk, javor, jasan, lípa, topol, modřín) byl podíl melioračních a zpevňujících dřevin 28%. K novému zalesnění bylo ručním úklidem klestu připraveno1,27 ha holin.

více...


Myslivost

Honitby na Hranicku, stavy zvěře, rejstřík honebních společenstev v působnosti obce s rozšířenou působností Hranice

více...


Lesní hospodářství

Lesy v Hranicích a místních částech, městské lesy, hospodářské cíle města Hranic jako vlastníka lesa

více...


2012 - V okolí se šíří kůrovec

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Olomouc, po dohodě s Městským úřadem Hranice, odborem životního prostředí, upozorňuje všechny vlastníky lesa na zvýšené ohrožení lesních smrkových porostů kůrovci.

více...


Město Hranice opětovně získalo osvědčení o účasti v certifikaci svých lesů

Od roku 2004 je město Hranice držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, což znamená, že hospodaření v městských lesích splňuje kritéria trvale udržitelného hospodaření.

více...

Jazykové verze