Město Hranice

Cesta: Životní prostředí / Ovzduší, jeho ochrana


obsah:

Plnění programu ke zlepšení kvality ovzduší - 2012

Jednotlivá konkrétní řešení a dlouhodobá opatření „Programu ke zlepšení kvality ovzduší města Hranic“ k 31.12.2012

více...


Opatření ke zlepšení kvality ovzduší

V příloze naleznete informace o realizovaných opatřeních v ochraně ovzduší za posledních několik let a také navržená opatření na úrovni obce.

více...


2012 - Nový zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Dne 1.9.2012 nabývá účinnost nový zákon č. 201/2012Sb., o ochraně ovzduší. Zákonodárci si od nové právní úpravy slibují ústup od současného trendu převážně stagnujícího vývoje emisí a kvality ovzduší, kdy v některých sektorech, např. v dopravě, lze sledovat dokonce zhoršování emisní bilance, a to přesto, že česká legislativa v plné míře transponuje legislativní požadavky Evropské unie v oblasti kvality ovzduší a zdrojů znečišťování.

více...


Plnění Programu ke zlepšení kvality ovzduší 2011

Jednotlivá konkrétní řešení a dlouhodobá opatření „Programu ke zlepšení kvality ovzduší města Hranic“ k 31.12.2011.

více...


Zvýšená očista komunikací na území města Hranic

První zkušenosti  s očistou komunikací

Na základě doporučení „Programu snižování emisí a Programu ke zlepšení kvality ovzduší města Hranic" probíhá od 4. června 2007 každoročně pravidelná zvýšená očista vybraných komunikací na území města Hranic a místních částí Drahotuše a Slavíč.

více...


Měření hluku z dopravy

Komunikace : Nová, Komenského, část ulic Teplická a Přísady

více...


Mobilní měření kvality ovzduší v Hranicích

Mobilní měření probíhalo od srpna 2008 do února 2009

více...


Varujeme před spalováním plastů

Nespalujte plasty v domovních krbech a kotlech - zabráníte poškození svého zdraví a přispějete ke zlepšení životního prostředí

více...


Informace o stavu ovzduší

Upozornění a výstrahy - kvalita ovzduší

více...


Měření kvality ovzduší v Hranicích a okolí

Měření probíhalo od srpna 2003 do září 2004

více...


Topte ekologicky, neničte si zdraví!

Podzim a zima se v některých místech naší republiky nese obvykle v duchu nedýchatelného ovzduší. Příchod chladnějšího počasí je na mnoha místech v Hranicích a okolí doprovázeno zápachem a tmavým štiplavým kouřem. Nezákonným spalováním odpadů doma v kamnech, či používáním nekvalitních paliv a zastaralého topného zařízení, vzniká velké množství zdraví nebezpečných zplodin.

více...


2012 - Město vyhodnotilo zvýšenou očistu komunikací

očista komunikací

Již 6. rokem se na území města Hranic a vybraných místních částech města (Drahotuše, Slavíč a Velká) konala zvýšená očista vybraných komunikací za účelem snížení sekundární prašnosti

více...


Manuál pro smogovou situaci v Hranicích

Manuál pro případ smogové situace v Hranicích vypracoval odbor životního prostředí MěÚ Hranice. Dozvíte se v něm, co vlastně smog je, jak se při smogové situaci chovat a také, kde se informace o případné smogové situaci dozvědět.

více...


Boj s prašností bude pokračovat i letos

Snaha snížit prašnost ve městě pomocí zvýšené očisty komunikací bude pokračovat i letos. Očista bude probíhat již poosmé v termínu od 26. května do září 2014 na území města Hranic, v Drahotuších, ve Velké a ve Slavíči.

více...

Jazykové verze