Město Hranice

Cesta: Životní prostředí / Ovzduší, jeho ochrana / Čisté ovzduší pro Moravskou bránu


obsah:

2012 - Stav ovzduší v Hranicích je na webu

Město Hranice ukončilo k 30. 8. 2012 realizaci projektu Čisté ovzduší pro Moravskou bránu, který byl spolufinancován z fondů Evropské unie (z Evropského fondu pro regionální rozvoj) v rámci Operačního programu Životní prostředí. Stav ovzduší lze nyní nalézt na městském webu

více...


2012 - Projekt „Čisté ovzduší pro Moravskou bránu“

Sdružení společností ENVItech Bohemia s.r.o. a ENVINET a.s. pokračuje v realizaci projektu Čisté ovzduší pro Moravskou bránu. V rámci tohoto projektu bude vytvořen Informační monitorovací systém průmyslového znečištění v Hranicích, který bude veřejně přístupný na internetu.

více...


„Čisté ovzduší pro Moravskou bránu“ se rozbíhá

Sdružení společností ENVItech Bohemia, s.r.o. a ENVINET a.s. (dále zhotovitel projektu) zahájilo 1.6. 2011 realizaci projektu Čisté ovzduší pro Moravskou bránu/Informační monitorovací systém průmyslového znečištění v Hranicích. Město Hranice získalo na tento projekt v roce 2009 dotaci ze Státního fondu Životního prostředí ČR. Projekt je spolufinancován z fondů Evropské unie (z Evropského fondu pro regionální rozvoj) v rámci Operačního programu Životního prostředí.

více...


Informační monitorovací systém průmyslového znečištění v Hranicích

Město Hranice získalo v roce 2010 z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) dotace na realizaci projektu Čisté ovzduší pro Moravskou bránu/Informační monitorovací systém průmyslového znečištění v Hranicích. Celková výše ceny realizovaného projektu je 9,5 miliónů Kč, z toho dotace z OPŽP je ve výši 90% z celkové ceny projektu.

více...


Projekt „Čisté ovzduší pro Moravskou bránu"

Projekt „Čisté ovzduší pro Moravskou bránu" představuje několik samostatných modelů, které budou propojeny do jednoho funkčního celku. Obsahem projektu je nákup monitorovacího zařízení měření kvality ovzduší, nákup informační technologie (HW, SW) a nákup služeb, potřebných pro vybudování živého informačního a vyhodnocovacího systému o znečištění ovzduší. Projekt povede k vytvoření nástroje k omezování průmyslového znečištění i nad rámec legislativy.

více...

Jazykové verze