Město Hranice

Cesta: Životní prostředí / Vodní hospodářství a rybářství


obsah:

Publikace "Jak hospodařit s dešťovou vodou"

Logo Lesy Praha

Vzhledem k  výkyvům počasí a suššímu období posledních let Vám nabízíme praktického rádce pro obnovu propustnosti povrchů a zasakování "Jak hospodařit s dešťovou vodou na soukromém pozemku".

více...


Záplavové území a aktivní zóny Bečvy

Stanovení záplavového území včetně aktivních zón záplavového území významného vodního toku Bečva v km 0,000 – 53,960.

více...


Záplavové území a aktivní zóny Ludiny

Stanovení záplavového území včetně vymezení aktivní zóny drobného vodního toku Ludina (v km 0 - 12.665). Podklady a mapy naleznete v přílohách.

více...


Záplavové území a aktivní zóny Veličky

Stanovení záplavového území významného vodního toku Velička (v km 0 - 14.999) – aktualizace záplavového území a stanovení jeho aktivní zóny. Podklady a mapy naleznete v přílohách.

více...


Vodní hospodářství

Hydrologické údaje, pitná voda, vodní plochy, povodňové plány, kanalizace

více...


Rybářství

Rybářské revíry, zarybnění a výlov,

více...


Informace o povodních

Povodně se na Hranicku vyskytují téměř každoročně. V poslední době to byly bleskové povodně na menších tocích v roce 2009 a rozvodněná Bečva v roce 2010. Informace a zprávy o povodních, fotogalerie i videozáznamy z roku 2010 najdete v rubrice "Aktuality - informace o povodních"

více...

Jazykové verze