Město Hranice

Cesta: Životní prostředí / Základní informace o území


obsah:

Základní informace o území

Město Hranice, včetně místních částí, se rozkládá na ploše přibližně 52 km2.

Město leží v tzv. Moravské bráně, která představuje samostatný geomorfologický celek, začleněný do soustavy Vněkarpatských sníženin, podsoustavy Západní, tvořený JZ-SV směrem protaženým pruhem plochého nížinového a pahorkatinného reliéfu na málo odolných neogenních horninách. Na JZ přechází Moravská brána u Přerova plynule do Hornomoravského úvalu, na SV rovněž plynule do Ostravské pánve. Severozápadní hranice je dána zlomovým svahem Nízkého Jeseníku, na JV hraničí s Kelečskou a Příborskou pahorkatinou. Za Teplickým kaňonem z devonských a kulmských hornin vtéká Bečva ve svém dolním toku do bečevské části Moravské brány, která přechází v soutokové oblasti s Moravou do Hornoslezského úvalu. Hydrograficky náleží území subrajónu k dílčím povodím 4-11-01 a 4-11-02 řeky Dunaje.
Podle mapy klimatických oblastí leží zájmové území města Hranic v mírně teplé oblasti, konkrétně v převažující míře v jednotce klimatické oblasti MT 10, místní část Lhotka leží v jednotce klimatické oblasti MT 9, místní části Středolesí a Uhřínov leží v klimatické oblasti MT 7.
Převládající větry - západní, jižní, severovýchodní.

Vybrané klimatické charakteristiky 

  MT 7 (Středolesí, Uhřínov)   MT 9 (Lhotka) MT 10 (Hranice a ostatní)
 Počet letních dnů                              30 - 40            40 - 50                            40 - 50 
 Počet mrazových dnů                           110 - 130         110 - 130                        110 - 130
 Průměrná teplota v lednu (°C)                           - 2 až - 3         - 3 až - 4                         - 2 až - 3
 Průměrná teplota v červenci (°C)                              16 - 17            17 - 18                            17 - 18 
 Srážkový úhrn ve veget.období (mm)                           400 - 450         400 - 450                        400 - 450
 Srážkový úhrn v zimním období (mm)                           250 - 300         250 - 300                        200 - 250
 Počet dnů se sněhovou pokrývkou                              60 - 80            60 - 80                            50 - 60

 Zdroj: KO QUITT

Kdo je kdo - Výčet institucí, hnutí, stran, neziskových organizací působících v oblasti životního prostředí

Environmentální kalendář  - Na který den v průběhu roku připadají významné dny z hlediska životního prostředí

Informace o povodních - články a informace o povodních v letech 2009  a 2010

Potřebné formuláře - formuláře naleznete v rubrice:  Životní situace  (Jak požádat o ...) v sekci Životní prostředí.

Granty a dotace v oblasti životního prostředí (Grantový program města Hranic)

Environmentální hodnocení projektů města Hranic

Zpráva o činnosti odboru životního prostředí za rok 2011

Zpráva o činnosti odboru životního prostředí za rok  2010

Zpráva o činnosti odboru životního prostředí za rok  2009

 

 

 

Přílohy ke stažení

Jazykové verze