logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Blíží se volby do Evropského parlamentu

Publikováno 20.3.2019

Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky, konaných   dne 24. a 25. května 2019. Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt po 14. dubnu 2019.

Informace pro občany jiných členských států EU

Všechny potřebné informace o možnosti hlasování najdete zde:

https://www.mvcr.cz/clanek/texty-informace-pro-obcany-jinych-clenskych-statu-eu-o-podminkach-hlasovani-ve-volbach-do-evropskeho-parlamentu-na-uzemi-ceske-republiky.aspx

Občan jiného členského státu EU, který má právo volit, tzn., že splňuje podmínky uvedené v §5 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu, v platném znění,  a není uveden v dodatku stálého seznamu voličů, projeví svou vůli hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky tím, že podá u obecního úřadu, v jehož správním obvodu je přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu, průběžně v pracovní době úřadu, nejpozději však do 16:00 hodin dne 14.04.2019, žádost o zápis do seznamu voličů, popřípadě žádost o přenesení svých údajů.

V neděli 14.dubna 2019, tj. poslední den lhůty pro podání žádosti o zápis do seznamu voličů, či přenesení údajů,  bude na Městském úřadu v Hranicích, Odboru vnitřních věcí, oddělení občansko-správních agend, Zámecká 118, zabezpečen provoz pro podání žádosti v době od 8:00 do 16:00 hodin.

Informace pro voliče, který se přestěhoval po 14. dubnu 2019

Přílohy ke stažení

Informace pro voliče, který se přestěhoval (180,36 KB)

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019