logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Bude se odkalovat vodovod

Publikováno 7.10.2019

Vodovody a kanalizace Přerov .a.s oznamují, že v noci z 20. října od 17 hodin na 21. října 2019 do 6 hodin proběhne preventivní odkalování vodovodních přivaděčů pro město Hranice a okolí z vodojemu Moravská Brána po čerpací stanici v Drahotuších pod CTP Hranice – I. a II. etapa. Dodávka vody nebude přerušena.

Tyto práce se budou provádět v nočních hodinách, aby dopad na zásobení odběratelů ve městě a okolí byl minimalizován. V souvislosti s těmito pracemi může dojít k poklesům tlaku ve vodovodech, vodovodních přípojkách i ve vnitřních domovních rozvodech, nebo ke zhoršení fyzikálních vlastností pitné vody ( zbarvení ) a pokud tyto v krátké době neodezní je nutno tuto závadu nahlásit na Centrální vodárenský dispečink VaK Přerov, a.s. telefon 800 167 427 nebo na e-mail: dispecink@vakpr.cz. Poté pohotovostní služba provozu vodovodů provede odkalení rozvodných řadů.

Současně se VaK Přerov omlouvá odběratelům za způsobené potíže v zásobování a děkuje za pochopení nutných opatření při provádění preventivního odkalovaní vodovodních přivaděčů pro město.

 

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019