logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Centrum města již není průjezdné (video)

Publikováno 18.3.2019

Rada města na své schůzi schválila opatření ke zklidnění dopravy v městské památkové zóně. Od Velikonoc je pro motorová vozidla uzavřen úsek ulice ulice Jiráskova (podél zámku). Centrum města tak bude možné opustit pouze přes světelnou křižovatku Motošín.

K tomuto kroku přistoupila rada města ve snaze uvést do života příslušnou část Programového prohlášení Zastupitelstva města Hranic na období 2018-2022, ve kterém je zakotveno zklidnění dopravy v historickém centru jako jedna z cest jeho oživení.

Uvedené dopravní opatření spočívá v tom, že výjezd z centra již nebude umožněn ulicí Jiráskovou (s vyústěním u Zámeckého hotelu). Po Masarykovo náměstí zůstává dosavadní dopravní řešení nezměněno. Z něho je možno pokračovat ulicí Janáčkovou na Perštejnské náměstí, z něhož je výjezd veden ulicí Zámeckou (kolem horního podloubí) zpět na Masarykovo náměstí.

Toto opatření je součástí připravovaných aktivit směřujících k celkovému oživení centra. Patří mezi ně například nový vstup do zámku od Zámeckého hotelu středem plánovaného parčíku, úprava proluky kolem synagogy, zavedení pravidelných trhů na Masarykově náměstí, možnost posezení s občerstvením na vnitřní straně náměstí a častější konání kulturních a společenských akcí na náměstí. Město rovněž vážně uvažuje o zřízení dalšího záchytného parkoviště s kapacitou kolem 35 míst v Komenského ulici v blízkosti hotelu Centrum, s uvažovanou realizací v příštím roce, což by pomohlo vyřešit problém s parkováním v centru.

Ke zklidnění dopravy v centru rada přistupuje z důvodu naprosto neúnosného dopravního zatížení této nejhodnotnější části města a ve snaze vrátit sem život. Současný stav nejlépe dokreslují údaje zjištěné městskou policií, kdy 25. února v době mezi 6 až 19 hodinou zde projelo 3 420 automobilů. Řada z nich přitom centrem jenom projela, aniž by zde zastavila, nejvíce o víkendech, kdy se jednalo o 62 % vozidel. Přitom vjezd do centra je už řadu let opatřen dopravní značkou „Průjezd zakázán“. Porušení tohoto zákazu však není postižitelné, stačí, aby řidič argumentoval třeba tím, že jel na schůzku, která byla na poslední chvíli zrušena.

Výjezd z Perštejnského náměstí do Jiráskovy ulice (kolem Zámeckého hotelu) bude povolen cyklistům, hasičům, policii, záchrance, vozidlům provádějícím zásobování v Jiráskově ulici, MHD . Po třech měsících od zavedení bude toto opatření vyhodnoceno a v případě potřeby dále upraveno.   

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019