logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Dluhová amnestie – Milostivé léto – je zpět

Publikováno 4.8.2022

V termínu od 1. 9. do 30. 11. 2022 se zopakuje jedinečná dluhová amnestie, díky které se mohou tisíce lidí vymanit z dluhové pasti, v níž kvůli rostoucímu příslušenství uvízli. V tomto článku najdete základní informace a podmínky Milostivého léta a také kontakty na dluhové poradce Člověka v tísni na Hranicku a Lipensku, kteří dlužníkům rádi s uplatněním Milostivého léta poradí.

Jakých dluhů se Milostivé léto týká?

První podmínkou uplatnění Milostivého léta je, aby se jednalo o závazek vůči veřejnoprávnímu věřiteli. Spadají sem například zdravotní pojišťovny, ČT, ČEZ, Český rozhlas, krajské nemocnice nebo městské dopravní podniky. Může se také jednat o dluh na nájmu u obce, poplatek za odvoz odpadu, pokutu za jízdu na černo apod.

Další podmínkou je, aby dluh vymáhal soudní exekutor a aby se jednalo o exekuci zahájenou před 28. 10. 2021.

Jak Milostivé léto uplatnit?

Dlužník uplatní Milostivé léto tak, že v termínu od 1. 9. 2022 písemně informuje exekutora, že chce Milostivé léto využít, uhradí jistinu dluhu a snížené náklady exekuce ve výši 1.815 Kč (1.500,- + DPH). Pokud se tak stane ve stanovené lhůtě, tedy do 30. 11. 2022, soudní exekutor je povinen bez návrhu exekuci zastavit, a dluh přestane existovat.

Na co si dát pozor?

Dopis exekutorovi ohledně využití Milostivého léta je bezpodmínečně nutné odeslat v termínu od           1. 9. Na dopisy zaslané exekutorovi před 1. 9. 2022 nebude brán zřetel a jejich předčasné odeslání může mít za následek fakt, že Milostivé léto nepůjde využít!!

Jaké informace jsou ještě potřeba?

Nejdůležitější informace naleznete v přiloženém letáčku a také na webových stránkách www.milostiveleto.cz. Zde si můžete ověřit, zda se na vaši exekuci Milostivé léto vztahuje. Také zde naleznete vzor dopisu pro exekutora a další doplňující informace. Pro radu můžete také oslovit dluhové poradce Člověka v tísni. Kontakty naleznete na konci článku.

Jak již Milostivé léto pomohlo konkrétním lidem?

Na podzim 2021 se na naši dluhovou poradkyni obrátil se žádostí o radu pan Václav. Doslechl se, že v rámci Milostivého léta by možná mohl vyřešit svou dluhovou situaci. Nebyl si ale jistý, jestli se jej Milostivé léto týká a pokud ano, jak má postupovat. Dluhová poradkyně mu pomohla zjistit, jaké exekuce jsou vedeny na jeho jméno a jaká je jejich výše. Pan Václav měl celkem dvě exekuce. Jednalo se o exekučně vymáhaný dluh na komunálním odpadu a dluh na zdravotním pojištění. Celková vymáhaná částka činila přibližně 200.000,- Kč. U dluhu za zdravotní pojištění byla ale původní vymáhaná jistina pouze 1.485,- Kč, zbytek činily penále ve výši 140.000,- Kč a náklady exekuce ve výši 30.700,- Kč. U druhé exekuce se vymáhal původní dluh na komunálním odpadu ve výši 1.800,- Kč a náklady exekuce ve výši 14.000,- Kč. Dluhová poradkyně panu Václavovi vysvětlila, že u těchto exekucí lze Milostivé léto využít a pokud ve stanoveném termínu uhradí původní jistiny a snížené odměny exekutorům, bude mu zbytek dluhů odpuštěn. Pan Václav informoval exekutory, že by chtěl Milostivé léto využít, a následně uhradil původní výši dluhů za zdravotní pojištění a komunální odpad plus snížené odměny exekutorům. V součtu tedy pan Václav zaplatil přibližně 5.100,- Kč místo původních 200.000,- Kč. Díky využití Milostivého léta se panu Václavovi po úhradě 5.100,- Kč podařilo zbavit všech svých dluhů a nyní je již bez dlužný.

Na koho se lze obrátit s žádostí o radu?

Na Hranicku a Lipensku působí dluhoví poradci organizace Člověk v tísni. Můžete si s nimi domluvit schůzku nebo využít konzultační hodiny, které probíhají každou středu v čase 13:30 až 15:30 v zázemí kanceláře Člověka v tísni v Hranicích. Naše služby poskytujeme zdarma.

Kontakty a adresa:

Bc. Vojtěch Stojaspal, tel. 778 425 956, vojtech.stojaspal@clovekvtisni.cz

Bc. Markéta Tučná, tel. 778 421 325, marketa.tucna@clovekvtisni.cz

Masarykovo náměstí 122, Hranice (vchod z Janáčkovy ulice)

Přílohy ke stažení

Milostivé léto (609,17 KB)

Stáhnout vše

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2022 | Změnit nastavení cookies