logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Komunikace Pod Křivým bude uzavřena

Publikováno 22.1.2018

Konečná úprava povrchu v ulici Pod Křivým je důvodem jejího krátkodobého uzavření. Po vybudování kanalizace zde budou od 16. dubna do začátku května probíhat dokončovací práce, spojené s pokládkou nového povrchu komunikace. Po tuto dobu bude upravovaná část neprůjezdná. Děkujeme za pochopení.

Kanalizace v ulici Pod Křivým  je součástí akce „Zlepšení ekologického stavu řeky Bečvy v Hranicích“ - dostavba kanalizace. Jedná se o komplex několika staveb, kdy celková hodnota činí 133,6  milionů korun (bez DPH) a investorsky je zajišťuje VaK Přerov. Akce zahrnuje výstavbu celkem 3 retenčních nádrží a splaškové kanalizace v ulicích Kropáčova, Tesaříkova, Havlíčkova a Pod Křivým. (Prezentace stavby - viz příloha).

Dvě ze tří retenčních nádrží jsou již dokončené. Jde o nádrž pod schody od zámeckého hotelu směrem k Veličce, další vlevo u jezu na Bečvě. Momentálně probíhají jejich zkoušky, poté proběhnou finální terénní úpravy. Třetí retenční nádrž vpravo od jezu by měla  dokončena v létě.  Účelem retenčních nádrží, s celkovým objemem cca 3 000 m3, je zachytit při deštích vodu z jednotné kanalizace, která by jinak odtekla do řeky a po odeznění dešťů zachycenou vodu přečerpat a vyčistit na ČOV.

Nová splašková kanalizace bude mít délku 3,4 km a její součástí budou 2 čerpací stanice. Na kanalizaci bude možno nově připojit až 80 nemovitostí. V ulici Pod Křivým jsou kanalizace a přípojky dokončeny a povrch cesty má být hotov do  30. dubna. V ulici Havlíčkova má být kanalizace hotová 31. března, přípojky 30. dubna a cesta 31.  května 2018. A v ulici Kropáčova je hotová kanalizace, do poloviny února mají být hotové přípojky a povrch ulice  má být hotov  do 30. dubna letošního roku.

Náklady na stavby VaKu budou činit 118 mil. Kč a předpokládá se poskytnutí dotace z Operačního programu životního prostředí ve výši cca 70 mil. Kč. V příloze naleznete seznam několika firem, na které se mohou občané obracet, pokud budou chtít vybudovat kanalizační přípojku.

Město Hranice postaví v souběhu s novou splaškovou kanalizací dešťovou kanalizaci délky 1,8 km nákladem 15,6 mil. Kč a zcela ji uhradí ze svého rozpočtu.

Tato etapa dostavby kanalizace, kterou provádí společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. je největší akce za poslední roky v Hranicích. VaK Přerov, spolu s městem Hranice, připravila a vysoutěžila dodavatele stavby Dostavba kanalizace v Hranicích, kterým se stala zkušená společnost OHL ŽS, a.s. 

Práce nezastavil ani únorový sníh

Přílohy ke stažení

Prezentace výstavba kanalizace (1 708,75 KB)

Firmy na zemní práce (191,69 KB)

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2017