logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Hladina Bečvy na týden klesne

Publikováno 2.8.2019

Hladina Bečvy nad hranickým jezem na týden klesne.  V době od 2. do 8. září dojde k pravidelné každoroční srážce hladiny.

Oznámilo to Povodí Moravy s.p., které je správcem toku i objektu jezu. Povodí předpokládá, že v průběhu srážky provede nutné práce, údržbu a opravu technologických zařízení jezu, dále odstraní případné naplaveniny, vyčistí svodné kanály a sběrné studně a provede monitoring poškozených břehových opevnění v nadjezí.

Po provedení nutných prací bude neprodleně zahájeno opětovné napouštění tohoto vodního díla.

(bak)

 

 

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019